Restauratie

Met name in restauratiewerkzaamheden is een extra dimensie van het vakmanschap uiterst belangrijk. Om huidige technieken toe te kunnen passen zonder het bestaande authentieke bouwwerk aan te tasten is kennis van de techniek uit het verleden en het heden onontbeerlijk. Of het nu gaat om het restaureren van kerken, sluizen of andere bouwwerken, Boonzaaijer B.V. heeft de kennis en het vakmanschap om het project naar tevredenheid van de opdrachtgever en/ of eindgebruiker te kunnen realiseren.