Railgebonden werkzaamheden

Wij werken al meer dan 50 jaar voor spoorgerelateerde opdrachtgevers, wij voeren bouw- en civieltechnische werkzaamheden uit. Enkele voorbeelden zijn restauratie station Haarlem, bouwen van relaishuizen en onderstations. Maar ook herstellen, vervangen of aanleggen van duikers, broekbalken, het uitvoeren van spoedreparaties aan kunstwerken en werkzaamheden aan en op de perrons. Tevens voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan railgebonden constructies.