Railgebonden werkzaamheden

Wij werken al meer dan 50 jaar voor spoorgerelateerde opdrachtgevers, hiervoor voeren wij bouw- en civieltechnische werkzaamheden uit. Enkele voorbeelden hiervan zijn; de restauratie van station Haarlem, de bouw van relaishuizen en onderstations, en werkzaamheden aan en op perrons. Maar ook het herstellen, vervangen of aanleggen van duikers en broekbalken, en het uitvoeren van spoedreparaties aan kunstwerken. Tevens voeren wij ook onderhoudswerkzaamheden uit aan railgebonden constructies.