Kunstprojecten

In opdracht van adviesbureaus, designstudio’s, of overheden realiseert Boonzaaijer in nauwe samenwerking met kunstenaars en/ of ontwerpers kunstwerken in de publieke ruimte.